Algemene verkoopsvoorwaarden

NOI B.V.
KVK 70320780 Vestigingsnr. 000038603616 BTW: NL 858259801B01

Algemene voorwaarden NOI B.V.

Artikel 1 | Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle bestellingen die door de klant (hierna aangeduid als “u”) worden geplaatst bij NOI BV (NOI), hierna aangeduid als “NOI“, “ons” of “wij”, via de NOI website, de mobiele website of een mobiel toestel (gezamenlijk aangeduid als  https://wearenoi.com

1.2 Door gebruik te maken van wearenoi.com en/of door een bestelling te plaatsen, accepteert u dat u bent gebonden aan de onderstaande algemene voorwaarden (de ”Voorwaarden”). Zorg dat u de Voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat u uw bestelling plaatst.

1.3 Alleen personen van 18 jaar of ouder, die niet onder curatele staan kunnen een bestelling plaatsen.

1.4 Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op wearenoi.com worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

1.5 De versie van de Voorwaarden die geldt voor uw bestelling is de versie die te vinden is op de website van NOI ten tijde van de plaatsing van uw bestelling.

1.6 Bedrijfsinformatie 

NOI BV
Statutair gevestigd: Valkenlaan 16, 3233 BV Oostvoorne
Kamer van Koophandelnummer: 70320780
BTW-nummer:  NL858259801B01
Contact: helpdesk@wearenoi.com

Artikel 2 | Overeenkomst, bestelling en bezorgingskosten
2.1  Deze overeenkomst is bindend van zodra je een bestelling hebt geplaatst door “Place Order”aan te vinken. ( dit is de laatste stap in het bestelproces, met de productomschrijving en het facturatieadres) Van zodra je bestelling is geplaatst, zal NOI je bestelling verwerken. Je ontvangt een automatische orderbevestiging per email en zal naar het door jou opgegeven emailadres verstuurd worden. Ook al ontvang je geen email, toch blijft je bestelling geldig.

 
2.2 De prijzen vermeld op wearenoi.com zijn in Euro’s en inclusief de wettelijke BTW. Elke prijs is geldig van zodra deze op de website staat vermeld. Mogelijke prijsaanpassingen zijn pas van toepassing na je bestelling.

2.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.4 NOI hanteert diverse leveringskosten. De leveringskosten verschillen per land. De actuele leveringskosten staan vermeld op wearenoi.com.

2.5 Prijzen in winkels en online kunnen variëren.

2.6 Indien u uw e-mailadres hebt geregistreerd, ontvangt u na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail. Als we uw bestelling onverhoopt niet kunnen leveren, dan laten wij u dit zo snel mogelijk weten. Mocht de bestelling al zijn betaald, dan proberen we de betaling via de door uw gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien de terugbetaling op een andere manier gedaan moet worden, zal NOI contact met u opnemen om dit te regelen.

2.7 Een bestelling dient minimaal € 1,00 (na aftrek van kortingen) te bedragen.

Artikel 3 | Levering

3.1 NOI gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de registratie en verwerking van bestellingen en streeft ernaar om uw bestelling af te leveren op een woonadres of afhaalpunt in Nederland, overeenkomstig de door uw gekozen leveringswijze.

3.2 Wanneer NOI de bestelling binnen Nederland moet leveren, streeft NOI ernaar om het binnen 24 uur, na ontvangst van betaling, te verzenden. Het item zal worden geleverd binnen 1 tot 3 dagen nadat uw betaling door ons is ontvangen. Als dit niet mogelijk is (omdat, bijvoorbeeld, uw bestelling tijdelijk niet op voorraad is) of een bestelling kan slechts gedeeltelijk worden verpakt, dan wordt u binnen 48 (achtenveertig) uur op het moment dat de bestelling wordt geplaatst door NOI op de hoogte gebracht. In dit geval heeft u het recht om uw bestelling te annuleren, zonder eventuele extra kosten. 

3.3 NOI streeft ernaar om je bestelling binnen 24 uur na ontvangst van de betaling te verzenden. Hoewel we ernaar streven om binnen de gestelde termijn te leveren, kan vertraging ontstaan door onverwachte gebeurtenissen.

3.4 De levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.5 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 

3.6 Als u NOI het verkeerde bezorgadres heeft gegeven, betaalt u de extra kosten voor bezorgen zelf. 

3.7 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment dat deze u ter beschikking worden gesteld. 

3.8 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

Artikel 4 | Retourneren 

4.1 U heeft het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 (veertien) dagen, vanaf het moment van levering, zonder opgave van reden te retourneren, naar:

NOI B.V.
Caïrostraat 97

3047 BB Rotterdam

4.2 U kunt de overeenkomst ontbinden of de artikelen retourneren. U moet NOI hiervan binnen 14 dagen informeren, door contact op te nemen met helpdesk@wearenoi.com. Na schriftelijk akkoord van NOI, ontvangt u een retourdocument dat u bij uw pakje moet bijvoegen.

Enkel niet gedragen producten kunnen geretourneerd of gewisseld worden met uitzondering van beschadigde producten in garantie. NOI voorziet een garantie periode van 1 jaar op hun producten. Indien een product beschadigd is, kan u beroep doen op de garantie. Stuur ons een mail op helpdesk@wearenoi.com en na onze schriftelijke toezegging kan u het product dan retourneren. Indien het product inderdaad niet voldoet aan de kwaliteitseisen, zal het defecte product hersteld of vervangen worden.

De transportkosten van de retour naar NOI zijn op kost van de consument ( dit is niet het geval indien de fout bij NOI ligt). The transportkosten van NOI naar de consument worden door de consument gedragen.
Ons email adres voor elke vraag of hulp : helpdesk@wearenoi.com

4.3 Indien de afnemer na afloop van deze termijn (14 dagen) de geleverde zaken niet aan NOI heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

4.4 NOI garandeert een volledige vergoeding, of desgewenst vervanging (indien beschikbaar), van teruggezonden artikelen op grond van paragraaf 5 (Herroepen van een bestelling), op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen (anders dan het passen van het artikel) mogen zijn.

4.5 U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. 

4.6 Indien u gebruikt maakt van uw herroepingsrecht, worden de verzendkosten voor retournering niet door NOI vergoed.

4.7 Als u de gehele bestelling retourneert en hiervoor al hebt betaald, ontvangt u het bedrag exclusief de verzendkosten terug. Op voorwaarde dat we de artikelen hebben ontvangen of een bewijs dat de artikelen zijn teruggezonden. Zodra uw pakket is ontvangen en gecontroleerd, zal uw geld, minus levering en verpakkingskosten, worden terugbetaald binnen 14 (veertien) dagen.

4.8 Als een ontvangen artikel defect is, stelt u NOI hiervan dan onmiddellijk op de hoogte en stuurt u het artikel terug zoals uiteengezet in paragraaf 4 (herroepen van een bestelling). Alle producten die als defect worden aangemeld, op de voorwaarden dat dit binnen 14 dagen gebeurt, worden door NOI vergoed. De bepalingen in deze voorwaarden houden geen beperking in van eventuele wettelijke rechten.

Artikel 5 | Verzending & transport

5.1 Gedurende het transport van de producten zal NOI het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Het risico gaat over op u op het moment van aflevering.

5.2  NOI verzendt pakketten via de pakketpost-dienst van post.nl


Artikel 6 |  Betaalwijzen


6.1 Op de NOI website kunt u kiezen uit 3 (drie) veilige manieren van betalen: iDeal, Bancontact en Credit card.

6.2 Betalingen met IDEAL verlopen via een beveiligde verbinding van Mollie. Mollie behoort tot de meest betrouwbare platformen van Nederland. 

6.3 U kunt met uw Credit Card betalen. Credit card betalingen vinden ook plaats via een beveiligde verbinding van Mollie.

6.4. Belgische consumenten kunnen kiezen om hun betaling via een beveiligde verbinding van Bancontact (via Mollie) te voldoen.

6.5 NOI blijft voorledig eigenaar van alle geleverde producten, tot het moment dat de aankoopprijs en eventuele andere verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan. 

Artikel 7 | Aansprakelijkheid

7.1  De aansprakelijkheid van NOI voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door een bij haar aangeschaft artikel, is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het artikel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van NOI. Onze maximale aansprakelijkheid jegens u voor verliezen of schade die zijn ontstaan op grond van uw bestelling op wearenoi.com is beperkt tot het totale bedrag van uw bestelling.

7.2 NOI is niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die een bijkomend effect zijn van het oorspronkelijke verlies of de oorspronkelijke schade, zoals verlies van winst of het verlies van kansen, of het niet leveren van goederen of het niet voldoen aan enige andere verplichting op grond van deze Voorwaarden, indien een dergelijk verzuim het gevolg is van gebeurtenissen die buiten onze controle liggen, inclusief, doch niet beperkt tot, brand, overstroming, storm, opstand, politieke onrust, oorlog, atoomongelukken en terroristische activiteiten.

7.3 Onze maximale aansprakelijkheid jegens u voor verliezen of schade die zijn ontstaan op grond van uw bestelling op wearenoi.com is beperkt tot het totale bedrag van uw bestelling.

7.4 Alle afbeeldingen; foto’s, video’s etc.; gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de website van NOI gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 8 | Overmacht

8.1  In dit artikel wordt onder overmacht verstaan: alle tekortkomingen welke NOI niet aan te rekenen zijn of op grond van de wet niet kunnen beperken of uitsluiten.

8.2  In geval van overmacht waardoor NOI niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor een duur van de overmachtstoestand. Na 30 (zegge: dertig) dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 9 | Garantie

9.1 NOI garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. Als de door u gekochte goederen gebreken vertonen, zal NOI de wettelijke garantievoorschriften volledig naleven. 

9.2 U bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd of incompleet is, dan dient u (alvorens over te gaan tot terugzending aan NOI) deze gebreken onmiddellijk per e-mail te melden aan NOI. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan NOI per e-mail worden gemeld. 

9.3 Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

9.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: 1) en zolang de afnemer jegens NOI in gebreke is; 2) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 3) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van NOI en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

9.5 Na verloop van de in artikel 4.1 genoemde garantietermijn is NOI gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

9.6 Op elke gekocht artikel in de webshop van wearenoi.com geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie betekent dat het product moet voldoen aan de verwachtingen van de consument. Er is geen wettelijke tijdslimiet op deze garantie want  de verwachtingen verschillen verschillen per product.

Artikel 10 | Kleuren


10.1 We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. 

10.2 De kleur die u ziet is afhankelijk van uw computersysteem, en NOI kan niet garanderen dat uw computer deze kleuren op de juiste wijze weergeeft.

10.3 Gezien de producten volledig handmatig zijn vervaardigd, verschilt ieder product qua afwerking. Het Murano glas is handgeblazen dus de afwerking is voor ieder bandje verschillend.


Artikel 11 | Privacy & Gegevensbeheer

11.1 Indien u een bestelling plaatst bij NOI, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van NOI. In lijn met de Wet Persoonsregistraties zullen uw gegevens niet worden verstrekt aan derden. 

11.2 NOI respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

11.3 Als u zich hier voor heeft aangemeld kan NOI gebruikmaken van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


Artikel 12 | Eigendomsrechten

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op wearenoi.com berusten bij NOI BV.

12.2 Ieder gebruik van wearenoi.com of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor uw eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van NOI.


Artikel 13 | Overdracht

13.1 NOI behoudt zich het recht voor om eventuele vorderingen tot betaling (inclusief eventuele betalingstermijnen) in verband met de levering van goederen over te dragen aan of onder te brengen bij een derde.

Artikel 14 | Scheidbaarheid

14.1 Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.

Artikel 15 | Toepasselijk recht

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij NOI partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 

15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen NOI en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij NOI er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 

De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website wearenoi.com.

© 2021 NOI. All rights reserved.
NOI B.V.
Caïrostraat 97 3047 BB Rotterdam
KVK 70320780

helpdesk@wearenoi.com


Powered by Dayman.